Servis & zařízení

Servis & zařízení

Jednoduchá práce na vaší stavbě!

Strojní zařízení a sila

Už celá desetiletí vám HASIT nabízí výrobky a zařízení, kde postačí jen stisknout tlačítko. Speciální receptury umožňují, aby po stisknutí tlačítka byla k dispozici ze sila přes napojenou průtokovou míchačku hotová malta v požadovaném množství a v neměnné kvalitě. Strojní zařízení ovšem zajišťuje i promyšlené zpracování výrobků dodávaných v papírových pytlích, které vám přinese výrazné ulehčení práce.

Výhody nasazení strojního zařízení

  • Úspora mnohých ručních pracovních postupů
  • Materiál stále stejné kvality a konzistence
  • Stále máte k dispozici poža dované množství materiálu
  • Čisté staveniště
  • Nemáte žádné ztráty materiálu z důvodu krádeže, vlivu počasí ani zbytkový materiál
  • Nepotřebujete již žádné další doplňkové strojní vybavení
  • Je možné použití i v zimním období
  • Odpadne doprava pytlů nebo věder a jejich likvidace
  • Možnost zřízení staveniště v malých prostorách
  • Minimální fyzická zátěž stavebních dělníků