HASIT - O NÁS

 

Jméno společnosti HASIT pochází ze zkráceniny jména německého majitele společnosti pana Haslbergera. Od privatizace společnosti se výroba soustředila hlavně na suché omítkové směsi a kromě toho i na vápenný hydrát a mleté vápno, ale už v podstatně menší míře, než v předchozí éře podniku. Díky spojení se společnosí HASIT byl umožněn přístup k moderním technologiím a know-how, díky nimž přinesla nové myšlenky a přístupy k moderní výstavbě. Příkladem za všechny je naše zavedení volně ložené technologie a staveništních sil do ČR.

ČLENSTVÍ

Silný partner

Členství ve sdruženích

Společným úsilím lze dosáhnout kvalitní a odpovědné činnosti.

Lom Velké Hydčice

Vápno a vápenné produkty

Vápno a vápenné produkty

Naše společnost je tradičním dodavatelem širokého portfolia surovin, vápenných produktů a hnojiv.

 

HASIT

Kvalita & Udržitelnost

Ocenění

Naše vysoce výkonná výzkumná oddělení vždy pracují na inovativních produktech a zvyšují kvalitu našich výrobků. To je odměněno řadou ocenění.

Vize a cíle

Vize a cíle společnosti

Základním předpokladem úspěšného nasměrování a rozvoje firmy je jasná formulace dlouhodobých cílů, tedy tvorba vize a cílů.

Společnost HASIT Šumavské vápenice a omítkárny s.r.o. je uznávaný partner architektů, prodejců stavebnin, zpracovatelů a stavebníků. Pro udržení vysoké kvality našich služeb zákazníkům jsme otevřeli výrobní závod v Brně.

ČESKÁ REPUBLIKA

HASIT v České republice

V současné době jsou v České republice dvě pobočky VELKÉ HYDČICE a BRNO.

EVROPA

HASIT v Evropě

Společnost HASIT rozvíjí své podnikání na území střední a východní Evropy.

FIXIT GRUPPE

FIXIT GRUPPE

Od září roku 2006 je HASIT s.r.o. součástí holdingu FIXIT GRUPPE, který zastřešuje 5 značek na Evropském trhu výroby suchých maltových směsí.

Hodnoty našich činů

Compliance

Dodržování zákonů a pořádku a chování, které je v souladu s pravidly, jsou součástí základních hodnot a zásad naší společnosti.