Zachování hodnot pro naše zákazníky a společnost

Ať už v oblasti ochrany památek nebo novostavby, renovaci mostů či oprav budov má společnost HASIT desítky let zkušeností. Díky těmto znalostem chráníme materiální hodnoty, zajišťujeme kapitál a snižujeme spotřebu přírodních zdrojů.

RENOVECE

ZACHOVAT HODNOTY

Ochrana klimatu

Ať už se jedná o energeticky úspornou renovaci fasády, přístavbu nebo přestavbu - souhra mezi zachováním hodnot a ochranou klimatu je jedním z našich hlavních úkolů. Díky široké škále produktů nabízí HASIT individuální a osvědčená řešení pro staré i nové budovy.

SPECIÁLNÍ Materiály

VYTVÁŘET HODNOTY

Ochrana infrastruktury

Kromě klasického sortimentu výrobků a systémů pro stavebnictví nabízí HASIT také řadu stříkaných a suchých betonů pro použití v pozemním stavitelství, zahradnictví, terénních úpravách a při stavbě cest. Oblasti použití zde sahají od rozsáhlých staveb mostů a tunelů až po jednoduché pozemní práce a komplexní renovace.

Z hlediska období výstavby bylo 48,1% bytů postaveno v období od roku 1946 do roku 1980. Pro dlouhodobé udržení hodnoty těchto nemovitostí je energeticky účinná renovace budov nejlepší investicí pro další generace.
Český statistický úřad, Česká republika
Reference

ZACHOVAT HODNOTY

Z laboratoře na stavbu

Společnost HASIT je lídr v oblasti sanací a renovací. Nabízí široký sortiment výrobků pro fasády, stěny a podlahy, které splňují nejvyšší požadavky na kvalitu a mají široké využití. Přehled můžete videt v sekci našich referencí.

Kvalita

Vytvářet hodnoty

Precizní práce

Vytvářet dobré výrobky ještě lepší a řešit problémy našich zákazníků novými nápady - to je náš požadavek na precizní práci a díky ní vytváříme hodnoty. Pracujeme v rámci mezioborových týmů z oblasti vědy, aplikační techniky a zajištění kvality.

ÚSPĚCH

ŽIVOTNÍ HODNOTY

My ze společnosti HASIT

Úspěch naší společnosti je především zásluhou našich zaměstnanců, kteří s nasazením a kompetencí pracují na dosažení našich cílů. Základem kvality, inovační síly a konkurenceschopnosti jsou hodnoty, které společně žijeme.