Naše cíle udržitelnosti

Emisní bilance skleníkových plynů* skupiny FIXIT GRUPPE je již nyní záporná, a tudíž šetrná ke klimatu. Pro další zlepšení a zvýšení udržitelnosti jsou realizovány následující cíle:

 

1. Do roku 2030 snížíme emise skleníkových plynů o dalších 10 % na tunu prodaných produktů.

2. Do roku 2023 budeme používat více než 90% obalových materiálů optimalizovaných z hlediska emisí skleníkových plynů.

3. Do roku 2025 bude nejméně 30 % našich investic do výzkumu a vývoje určeno na obzvláště udržitelné produkty.

4. Od roku 2023 máme jasná pravidla pro mobilní práci s cílem snížit emise skleníkových plynů a zvýšit pracovní spokojenost pracujících.

5. Části strategie udržitelnosti, které jsou pro zaměstnance relevantní, budou do roku 2023 součástí rozvoje zaměstnanců.


 

Ve spolupráci s:

* Použitím našich produktů a systémů, jako jsou např. tepelně izolační systémy, budou emise skleníkových plynů v celkové emisní bilanci překompenzovány. Datový model a výpočet: Fraunhoferův institut pro inteligentní analytické a informační systémy IAIS / referenční rok 2020 / předpoklad: průměrná životnost fasády je 20 let.