Památková ochrana - zachování kulturních statků

Zachování stavební kultury

Udržení naší stavební kultury má velký význam pro naši společnost. Nejvyšším cílem je udržet staré architektonické formy a historické typy budov. Památková péče se ujímá takovýchto staveb a s láskou k detailu dbá na zachování původního stavebního fondu, a to s „čitelností“ stop jeho stáří a užívání při současné minimalizaci nákladů na opravy a údržbu. V popředí úsilí památkové péče nestojí rekonstrukce samotná, nýbrž zachování historického stavebního fondu.

Sanace se vždy realizuje jako přezkoumaný jednotlivý případ podle zadání příslušného památkového úřadu, případně po konzultaci s ním. Mimo jiné při tom může dojít i k udělení výjimek z aktuálních ustanovení nařízení o úspoře energie. Úspěch udržovacích opatření nezávisí jenom na umění řemeslníků, nýbrž i na použití vhodných stavebních materiálů. HASIT nabízí památkářům rozsáhlou paletu historií inspirovaných malt a jádrových omítek, lícních omítek i nátěrových produktů. Naším cílem je doprovázet s odbornou kompetencí a vhodnými stavebními materiály památkovou ochranu a tím přispět k zachování kulturního majetku pro příští generace.

PAMÁTKY

Zachování kultury

Historické omítky

Lidí si v posledních letech začali uvědomovat otázku historie. To je důvod, proč je vápenná omítka v posledních letech stále populárnější. Především v oblasti restaurování památek.

SANACE

Zvláštní požadavky

Sanace u památkových budov

Sanační omítky jsou obecně vhodné pro vlhké a zasolené zdivo. Na systém sanačních omítek HASIT je spolehnutí.

OCHRANA PAMÁTEK

Těsnící opatření

Problematika soklů

V oblasti soklů jsou vždy nutná speciální těsnící opatření, aby se zabránilo pozdějším fyzickým nebo vizuálním závadám.