Naše společná Vize, Poslání & Hodnoty

Naše společná Vize, Poslání & Hodnoty

Prohlášení o poslání společnosti HASIT

Udržitelné jednání, přebírání odpovědnosti

Udržitelné jednání, přebírání odpovědnosti

Revitalizace - Sádrový lom Melbach, Švýcarsko

Více informací
Přijaté Hodnoty

Přijaté Hodnoty

Kulturní centrum Banja Luka, Bosna a Hercegovina

Více o tématu našich hodnot
Utváříme budoucnost pomocí našich stavebních materiálů

Utváříme budoucnost pomocí našich stavebních materiálů

Vícegenerační dům městská čtvrť Dachau, Německo

Více informací

S důvěrou, vytrvalostí a uznáním

Současná doba se vyznačuje velkými zvraty a změnami. Kromě neustálého přizpůsobování a flexibility celé organizace je zapotřebí především přesvědčivá a důsledná orientace společnosti:

  • ambiciózní vize budoucnosti,
  • jasné poslání a strategie, jak k tomu dospět,
  • a v neposlední řadě stabilní hodnoty, kterými se budeme řídit.

Současným výzvám budeme čelit s důvěrou, vytrvalostí a uznáním. Naše poslání nás při tom provází.

Naše Hodnoty

Základem našich strategií jsou čtyři základní hodnoty. Tím jsme se zavázali k udržitelnému jednání ve všech oblastech a na všech úrovních. Společně se skupinou FIXIT GRUPPE a jejími značkami důsledně přizpůsobujeme své obchodní aktivity těmto hodnotám.

Spokojení zákazníci a partneři

Náš úspěch stojí a padá se spokojeností našich zákazníků. Proto děláme vše proto, abychom si dlouhodobě udrželi jejich důvěru.

Nejvyšší kvalita našich výrobků

Spokojenost zákazníků získáváme výrobky nejvyšší kvality. Přitom se opíráme o desetiletí zkušeností, technický pokrok a šetrnost k životnímu prostředí.

Motivace zaměstnanců

Kompetence, odhodlání, kreativita a poctivost našich zaměstnanců jsou nejdůležitějším prvkem úspěchu naší společnosti.

Společný růst

Zaměřujeme se na hospodárnou a efektivní práci, abychom rostli společně s našimi obchodními partnery.

Zachování hodnot a utváření udržitelné budoucnosti

CSR

ZAMĚŘENÍ NA UDRŽITELNOST

Společenská odpovědnost organizací

Udržitelnost ve smyslu společenské odpovědnosti firem (CSR) je ústředním tématem naší doby. Společnost HASIT se k této výzvě staví čelem a přebírá svou společenskou odpovědnost.

HODNOTY

PŘEVZÍT ODPOVĚDNOST

Zachovat Hodnoty

Máme desítky let zkušeností s vývojem a výrobou stavebních materiálů orientovaných na budoucnost. Díky tomu si budovy zachovávají svou hodnotu - včera, dnes i v budoucnosti.

Budoucnost

STAVEBNÍ MATERIÁLY

Utváření budoucnosti

S našimi inovativními izolačními systémy již dnes účinně přispíváme k úsporám CO2 díky našim moderním izolačním systémům. Tento potenciál budeme v budoucnu dále rozšiřovat a vytvářet individuální řešení pro měnící se poptávku.