Vysoké nároky na vnější omítky

Ekologie a stálost

Trvalá kvalita je ekologická a ekonomická
Při správném zpracování jsou omítky dlouhodobými produkty, které chrání vnější fasádu po mnoho let před účinky počasí i mechanického namáhání. Minerální vrchní nátěry jsou založeny na přírodních materiálech, které jsou vhodné pro lidi i zvířata. Jsou vyráběny způsobem šetřícím zdroje. I přesto, že výroba pastovitých vrchních omítek vyžaduje vyšší úroveň technické složitosti, jsou díky stejně dlouhé životnosti a vysoké efektivnosti stejně tak stálé.

Vysoké zatížení

Ochrana před povětrnostními vlivy a intenzivním zatížením
Vnější stěny přebírají různé ochranné funkce budovy.  Musí splňovat všechny požadavky na těsnost proti povětrnostním podmínkám, jako jsou deště, krupobití, sníh, vítr, bouře, slunce, vlhkost a mokro. Je zapotřebí zajistit stavební tepelnou ochranu v zimě proti chladu, ale také v létě proti stoupajícímu teplu.
Zákonodárci stanovili jasné požadavky na konstruktivní tepelnou ochranu podle zákona o úsporách energie (Energy Efficiency Act - EEG) a nařízení o úsporách energie (EnEV). Koeficient prostupu tepla (U-hodnota) je nejdůležitější aritmetická veličina a představuje kolik tepelné energie ve Wattech prostupuje obvodovou konstrukcí o ploše 1 m2 při rozdílu venkovní a vnitřní teploty.

Protipožární ochrana

Protipožární ochrana hraje zásadní roli v technickém návrhu vnější stěny. Evropský klasifikační systém protipožární ochrany stanovuje v celé Evropě jednotné podmínky sérií norem EN 13501-1. Stavební výrobky s požární odolností jsou klasifikovány podle požární odolnosti komponentů (vnější stěna) a požárního chování stavebních materiálů (izolace, omítky apod.).