Udržitelnost v praxi - využívání obnovitelných zdrojů energie

Nový fotovoltaický systém ve výrobním závodě Bex (Švýcarsko/VD)

Společnost Fixit AG nadále rozšiřuje svá opatření v oblasti udržitelnosti a zahájila projekt v rámci obnovitelných zdrojů. Na konci roku 2022 byl ve švýcarském výrobním závodě v Bexu instalován nový fotovoltaický systém a na celkem pěti střešních plochách bylo položeno 4 000 m2 solárních panelů.

Zařízení ročně vyrobí přibližně 830 000 kWh elektřiny, což odpovídá spotřebě přibližně 210 domácností nebo 9 244 plným nábojům Tesly. Přibližně 70 % vyrobené energie bude využito v továrně k provozu výrobních strojů.

Společnost do tohoto opatření investovala více než jeden milion švýcarských franků. Vzhledem k prognózám vývoje cen elektřiny v příštích letech se očekává rychlá návratnost.

Již na rok 2023 jsou plánována další opatření, jako je přestavba konvenčních paletových vozíků na elektrické vysokozdvižné vozíky nebo postupné rozšiřování vozového parku na elektrický pohon.

Více informací o společnosti Fixit AG.

70%
Využito pro výrobu

830.000kWh
Roční výroba elektrické energie

UTVÁŘENÍ BUDOUCNOSTI

Udržitelnost ve společnosti HASIT

Ať už se jedná o mobilní práci, e-mobilitu nebo fotovoltaiku - společnost HASIT již zahájila řadu projektů k dosažení a optimalizaci cílů udržitelnosti.