Naše poslání - pro udržitelnou budoucnost

Izolace je klíčem ke snížení emisí skleníkových plynů v životním cyklu budov. Výrobky společnosti HASIT mají v oblasti udržitelnosti vysokou společenskou hodnotu. Strategie udržitelnosti poskytuje konkrétní odpovědi na klíčové výzvy.

Aktuální výzvy

 • Dostupnost štěrku, sádry a písku se výrazně sníží.
  Ceny těchto surovin porostou.
   
 • Akceptování cementu náročného na emise skleníkových plynů bude nadále klesat.
  Některé druhy cementu budou více regulovány nebo přestanou být dostupné.
   
 • Náklady na energii (elektřinu a paliva) budou nadále růst.
  Některé formy využívání energie budou více regulovány.
   
 • Přijatelnost některých typů obalů ze strany veřejnosti se výrazně sníží.
  Poptávka po logistice snízkým obsahem skleníkových plynůse bude nadálezvyšovat. Zvyšují se regulace v oblasti mobility a logistiky.
   
 • Regulace v oblasti mikroplastů se dále zpřísňují.
  Klesá akceptace na výrobků s vysokým obsahem plastů.
   
 • Posuzování životního cyklu izolačního materiálu nabývá na významu.
   
 • Stále důležitější je životnost a možnost opětovného použití výrobků nebo jejich částí.
  Dlouhodobější oběhovost materiálových toků se stává důležitější a případně více regulovanou.

Aktivní opatření

 1. HASIT intenzivněji využívá suroviny s co nejnižšími emisemi CO2.
 2. HASIT vykazuje uhlíkovou stopu pro své výrobky a interní procesy. To dokumentuje neustálé úsilí o snižování emisí CO2.
 3. HASIT přechází na zdroje energie s nižšími emisemi CO2, jakmile je to komerčně odůvodnitelné. To se týká jak interních procesů ve výrobě a administrativě, tak logistiky a obecné mobility.
 4. HASIT intenzivněji využívá suroviny s co nejnižšími emisemi CO2.
 5. Společnost HASIT pravidelně zkoumá interní procesy s cílem šetřit energii.
 6. Výrobky společnosti HASIT jsou navrženy s ohledem na trvanlivost, aby se snížila stopa CO2.
 7. Výrobky a obaly společnosti HASIT jsou navrženy tak, aby optimálně podporovaly recyklaci.
INOVACE

Aerogel

Vysoce účinná izolační omítka

Vysoce účinná, šetrná k životnímu prostředí, zdravé vnitřní klima. Celosvětově unikátní Aerogelová izolační omítka nastavuje nová měřítka v izolaci fasád - uvnitř i vně.