HASIT Sanační omítkové systémy

HASIT Sanační omítkové systémy

HASIT sanační omítkové systémy - omítky na vlhké zdivo

1. Příprava podkladu
HASIT CALSOL - přednástřik při vysokém zasolní
HASIT 205 SANIER - Vorspritzmörtel - nástřik
2. Vyrovnávací omítka
HASIT 208 SANIER - Porenausgleichsputz
3. Jádrová omítka
HASIT 210 SANIER - Wandputz - ruční jádrová omítka
HASIT 200 SANIER - Wandputz - strojní jádrová omítka
4. Štuková omítka
HASIT 212 Feinputz - štuk
5. Nátěry
HASIT PI 263 ÖKOSIL vnitřní silikátová barva
HASIT PE 228 SILICATE SOL vnější silikátová barva

Stačí jen kliknout, ostatní je na Nás

HASIT Hydraulkalk - Vápenný systém na bázi hydraulického vápna pro historické objekty

1. Příprava podkladu
HASIT Tonerdelösung - úprava vápenných podkladů
HASIT 675 Hydraulkalk - Vorspritzmörtel
2. Jádrová omítka
HASIT Hydraulkalk-Sockelputz - oblast soklu
HASIT 695 Hydraulkalk-Renovierputz - ruční jádro
HASIT 696 Hydraulkalk-Maschinenputz - strojní jádro
3. Štuková omítka
HASIT 380 Hydraulkalk - Feinabrieb
4. Nátěry
HASIT PI 212 ÖKOSIL ECO - vnitřní silikátová barva
HASIT PI 805 KALSIT IN - vnitřní vápenná barva
HASIT PE 228 SILICATE SOL - vnější silikátová barva
HASIT PE 829 KALSIT - vnější vápenná barva

Stačí jen kliknout, ostatní je na Nás

HASIT Trass systém - Vápenný systém na bázi trassu pro historické objekty

1. Příprava podkladu
HASIT Tonerdelösung - úprava vápenných podkladů
HASIT 675 Hydraulkalk - Vorspritzmörtel
2. Jádrová omítka
HASIT 680 MÄRKER Trasskalkputz
HASIT 670 MÄRKER Trasskalkputz
3. Štuková omítka
HASIT 670 MÄRKER Trasskalkputz
4. Nátěry
HASIT PI 212 ÖKOSIL ECO - vnitřní silikátová barva
HASIT PI 805 KALSIT IN - vnitřní vápenná barva
HASIT PE 228 SILICATE SOL - vnější silikátová barva
HASIT PE 829 KALSIT Vnější vápenná barva

Stačí jen kliknout, ostatní je na Nás