Vysoce výkonné zateplovací systémy HASIT

Vysoce výkonné zateplovací systémy HASIT

Teplo a pohodlí domova

 

Výstavba je masivním zásahem do životního prostředí, která výrazně zatěžuje ekologickou rovnováhu. 40% celkové spotřeby energie se vynakládá na vytápění budov. Bohužel téměř třetina vyrobené tepelné energie uniká nechráněnými plášti budov. Stále se zdokonalující stavební materiály a zateplovací systémy naštěstí umožňují realizace takových staveb, které mají výrazně nižší spotřebu energií na jejich provoz. Zateplovací systémy HASIT jsou tedy výhodnou investicí do budoucna jak z ekologického, tak i ekonomického hlediska. Díky nižší energetické náročnosti dochází k nezanedbatelným finančním úsporám okamžitě po jejich správné realizaci.

Dle ETAG 004

Zateplovací systémy na bázi minerální vaty a EPS

ECO

Zateplovací ekologické systémy na bázi certifikovaných omítek