Zateplovací systémy HASIT na bázi Minerální vaty a EPS

Zateplovací systémy HASIT na bázi Minerální vaty a EPS

HASIT Hasitherm POL - Zateplovací systém na bázi EPS

1. Podklad
Tepelný izolant - EPS (dle ETAG 004)
2. Armovací vrstva
Výztužná tkanina - Wertex 117/231
HASIT Dieplast 860 Light
HASIT 804 WDVS Klebe - und Armierungsmortel
HASIT MAX 8 HAFT- UND ARMIERUNGSMÖRTEL
3. Zpevnění plochy
HASIT PUTZGRUND UNI
HASIT PUTZGRUND PREMIUM
4. Vrchní fasádní omítky
Šlechtěné Pastovité / Minerální omítky
5. Nátěr
Pouze v případě použití minerální šlechtěné omítky

Stačí jen kliknout, zbylek je na Nás

HASIT Hasitherm MW - Zateplovací systém na bázi Minerální vaty

1. Podklad
Tepelný izolant - Minerální vata (dle ETAG 004)
2. Armovací vrstva
Výztužná tkanina - Wertex 117/231
HASIT Dieplast 860 Light
HASIT 804 WDVS Klebe - und Armierungsmortel
3. Zpevnění plochy
HASIT PUTZGRUND UNI
HASIT PUTZGRUND PREMIUM
4. Vrchní fasádní omítky
Šlechtěné Pastovité / Minerální omítky
5. Nátěr
Pouze v případě použití minerální šlechtěné omítky

Stačí jen kliknout, zbylek je na Nás