Downloads

Certifikát/Protokol

32 Ke stažení
Certifikát/Protokol HASIT CALSOLAN® TOP WTA sanační jemná omítka s románským vápnem cs
pdf
321 KB
Certifikát/Protokol HASIT CALSOLAN® POR WTA sanační a vyrovnávací omítka s románským vápnem cs
pdf
321 KB
Certifikát/Protokol HASIT 208 Vyrovnávací sanační omítka cs
pdf
547 KB
Certifikát/Protokol HASIT 200 Jádrová sanační omítka cs
pdf
547 KB
Certifikát/Protokol HASIT 210 Jádrová sanační omítka cs
pdf
547 KB
Certifikát/Protokol HASIT 205 Sanační nástřik cs
pdf
547 KB
Certifikát/Protokol HASIT Akustikmörtel Strojní akustická omítka cs
PDF
4 MB
Certifikát/Protokol HASIT PE 429 SILOSAN Silikonová fasádní barva cs
pdf
224 KB
Certifikát/Protokol HASIT PE 410 SILOSIL Silikonová kompenzační barva cs
pdf
224 KB
Certifikát/Protokol HASIT PE 228 SILICATE SOL SOL - Silikátová venkovní barva cs
pdf
224 KB
Certifikát/Protokol HASIT PE 221 STRUCOSIL Silikátová barva pro vyplnění vlasových trhlin cs
pdf
224 KB
Certifikát/Protokol HASIT PP 317 ISOGRUND LF Speciální izolační nátěr cs
pdf
224 KB
Certifikát/Protokol RÖFIX PP 405 HYDROPHOB Hydrofobizační nátěr cs
pdf
224 KB
Certifikát/Protokol HASIT PP 807 ISO CALCE Izolační nátěr na vápenné výkvěty cs
pdf
224 KB
Certifikát/Protokol HASIT PP 907 DESINFECT Sanační roztok k likvidaci řas cs
pdf
224 KB
Certifikát/Protokol HASIT PI 805 KALSIT IN Vnitřní vápenná barva cs
pdf
224 KB
Certifikát/Protokol HASIT PE 829 KALSIT Fasádní vápenná barva cs
pdf
224 KB
Certifikát/Protokol HASIT PI 263 ÖKOSIL IN Silikátová vnitřní barva cs
pdf
224 KB
Certifikát/Protokol HASIT PI 572 SISI® IN SISI® vnitřní barva cs
pdf
224 KB
Certifikát/Protokol HASIT PE 519 SISI® OUT DOOR SISI® fasádní barva cs
pdf
224 KB
Certifikát/Protokol HASIT PE 516 SISI® MICRO SISI® barva na vyplnění a překrytí vlasových trhlin cs
pdf
224 KB
Certifikát/Protokol HASIT PP 201 SILICA LF Silikátový penetrační a ředící přípravek cs
pdf
224 KB
Certifikát/Protokol HASIT PP 301 HYDROSOL LF Organický ředící a penetrační přípravek cs
pdf
224 KB
Certifikát/Protokol HASIT PP 401 SILCO LF Silikonový penetrační a ředící přípravek cs
pdf
224 KB
Certifikát/Protokol HASIT PP 501 SISI® SOL LF SISI® ředící a penetrační přípravek cs
pdf
224 KB
Protokol o posouzení SŘV WDVS Hasitherm POL Zateplovací systém na bázi EPS dle ETAG 004 cs
pdf
136 KB
Protokol o výsledku certifikace WDVS Hasitherm POL Zateplovací systém na bázi EPS dle ETAG 004 cs
pdf
493 KB
Certifikát/Protokol HASIT 470 Jednosložková torkretovací směs cs
pdf
152 KB
Certifikát/Protokol Dolomitické vápenaté hnojivo Vápenatohořečnaté hnojivo - jemně mleté cs
PDF
59 KB
Rozhodnutí o prodloužení Vápno pálené mleté Vápno cs
pdf
311 KB
Certifikát systému řízení výroby Vápno pálené mleté Vápno cs
pdf
372 KB
Zpráva o dohledu Vápno pálené mleté Vápno cs
pdf
829 KB