3D - Plánovací model

Pro zobrazení klik-modelu, můžete použít naši verzi pro stolní počítač.
Více informací o jednotlivých skupinách, získáte klepnutím na příslušnou sekci.
Fasádní omítky
Fasádní omítky musí chránit fasádu a zajišťovat dlouhotrvající, krásný vzhled.
Omítky vntřní/vnější
Musí splňovat četné funkce: zvládnout napětí a nerovnosti v podkladu a zajišťovat lepší přilnavost vrchních omítek. Výběr správné omítky závisí na příslušném podkladu a konečných povrchových úpravách.
Zateplovací systémy
Zateplovací systém šetří energii na vytápění a garantují při různých klimatických podmínkách příjemnou pokojovou teplotu.
Barvy
Estetiku místnosti lze efektivně dosáhnout výběrem správného materiálu a jeho barevným odstínem.
Malty pro zdění
Pro každé zdivu tu správnou maltu - pro stabilní spojení s funkčností mnoha let.
Potěry
Kvalita podlahového materiálu je také zásadní pro kvalitu místnosti. Akustika, tepelná regulace, kročejový hluk a rovinnost.
Lepidla a spárovací malty
Keramické obklady, dlažby a přírodní kameny patří mezi nejstarší architektonické prvky. Ve vntřním i vnějším prostředí lze navrhnout širokou škálu obkladů. Kromě konstrukčních aspektů musí obložené stejně tak i zadlážděné plochy rovněž splňovat technické, konstrukčně-fyzikální a ekonomické požadavky.
Načítání stránky ...