Politika jakosti je termín používaný normou ISO 9001 - je to prohlášení nebo závazek managementu zabývat se kvalitou (jakostí) a dále ji zvyšovat. Politika jakosti tedy představuje celkové záměry a zaměření cílů jakosti v organizaci, které jsou oficiálně vyjádřené vedením společnosti.

Politika jakosti HASIT ke stažení ZDE: