Vnitřní sanační systém pro sokly

Dodatečná horizontální, vertikální izolace v systému z vnitřní strany

Vnitřní sanační systém pro sokly
  • Jednoduché použití
  • Jednořádkové nebo víceřádkové vrtání
  • Difuzně řízený účinek ve vlhkém zdivu

Technický dokument

TL Vnitřní sanační systém pro sokly Dodatečná horizontální, vertikální izolace v systému z vnitřní strany cs

Technický list (TL)

pdf
4 MB

Produkty tohoto systému

HASIT PI 805 KALSIT IN

HASIT PI 805 KALSIT IN

Vnitřní vápenná barva

HASIT SMK

HASIT SMK

Dodatečná injektážní izolace

HASIT CALSOLAN® TOP

HASIT CALSOLAN® TOP

WTA sanační jemná omítka s románským vápnem

HASIT CALSOLAN® SF

HASIT CALSOLAN® SF

Malta k vertikálnímu utěsnění s románským cementem

HASIT 1110

HASIT 1110

HANSIT® hydroizolační stěrka