WDVS Hasitherm POL
Zateplovací systém na bázi EPS dle ETAG 004

WDVS Hasitherm POL
  • Vysoce tepelně izolační
  • Efektivní a bezpečné zpracování
  • Minimální mechanické zatížení objektu

Technický dokument

TL WDVS Hasitherm POL Zateplovací systém na bázi EPS dle ETAG 004 cs

Technický list (TL)

pdf
379 KB
CE štítek WDVS Hasitherm POL Zateplovací systém na bázi EPS dle ETAG 004 cs

CE štítek

PDF
232 KB
Stavební osvědčení WDVS Hasitherm POL Zateplovací systém na bázi EPS dle ETAG 004 cs

Prohlášení o shodě

PDF
858 KB
Protokol o posouzení SŘV WDVS Hasitherm POL Zateplovací systém na bázi EPS dle ETAG 004 cs

Certifikát/Protokol

pdf
136 KB
Protokol o výsledku certifikace WDVS Hasitherm POL Zateplovací systém na bázi EPS dle ETAG 004 cs

Certifikát/Protokol

pdf
493 KB
Osvědčení o stálosti vlastností WDVS Hasitherm POL Zateplovací systém na bázi EPS dle ETAG 004 cs

Osvědčení

pdf
330 KB
Evropské technické posouzení (ETA) WDVS Hasitherm POL Zateplovací systém na bázi EPS dle ETAG 004 cs

Osvědčení

PDF
269 KB
Osvědčení - Kvalitativní třída A WDVS Hasitherm POL Zateplovací systém na bázi EPS dle ETAG 004 cs

Osvědčení

pdf
358 KB
Osvědčení akustika WDVS Hasitherm POL Zateplovací systém na bázi EPS dle ETAG 004 cs

Osvědčení

pdf
282 KB
Technický list systému WDVS Hasitherm POL Zateplovací systém na bázi EPS dle ETAG 004 cs

Informace o zpracování

pdf
1 MB

Produkty tohoto systému

HASIT 717 OPTI

HASIT 717 OPTI

LITHIN® lehčená strukturální omítka

Popis systému

WDVS Hasitherm POL

Vnější kontaktní zateplovací systém na bázi EPS, certifikovaný dle evropského předpisu ETAG 004. Vlastnosti izolantu: Rozměry : 1000 x 500 x (50 - 320) mm Souč. tep. vodivosti: λ= 0,036 W/m.K Faktor difúzního odporu: μ≤ 50