Zámek Hrádek u Sušice

Objekt

Historická budova

Velikost

3000 m2

Implementace

2000 - 2010

Druh

Stará budova

Lokalita

342 01 Sušice

Informace

Vzhledem k havarijnímu stavu objektu muselo být přistoupeno k velmi rozsáhlé celkové rekonstrukci.

Použité materiály

HASIT Verfestiger

Prostředek pro zpevnění podkladu

HASIT 666 Kalkputz

Vápenná omítka

HASIT 668 Kalkputz

Vápenná omítka

HASIT 655 LEICHT- Kalkzementputz

Strojní lehčená jádrová omítka

HASIT PE 829 KALSIT

Vápenná barva pro historické objekty

Zúčastněné společnosti

Architekt

Architektonický, projekční a inženýrský ateliér ŠUMAVAPLAN

Zpracovatel

SUK stavby s.r.o. - Hlavňovice - Radostice 2 - 341 42 Kolinec

Stavitel

ing. arch. Pavel Lejsek

Stavbyvedoucí

Architektonický, projekční a inženýrský ateliér ŠUMAVAPLAN

Reference ve formátu PDF

OR Zámek Hrádek u Sušice cs

Referenční objekt

pdf
280 KB

Další Reference

Zámek Třešť

Exteriér objektu byl silně poškozen vzlínající vlhkostí a povětrnostními vlivy. Taktéž byla provedena kompletní rekonstrukce interiéru.

Technická universita

Snížení energetické náročnosti památkově chráněného objektu za pomoci vakuové izolace.

Vodárenská věž

Před 100 lety, v létě roku 1915, byla dokončena a uvedena do provozu vodárenská věž Erdinger. Sloužila nejen jako vodovod, ale také jako hasicí sklad v případě požáru. Erdingerova vodárenská věž byla jednou z prvních železobetonových vodáren v Německu.