HASIT POR®STANDARD

Bezpečný, lehký a efektivní – pro perfektní vyrovnání pod podlahu

S novým Hasit Schaummörtel byla vyvinuta minerální nehořlavá lehká vyrovnávací malta, která perfektně vyrovnává a spolehlivě chrání.

Moderní technikou je možné dnes udělat moderní budovu. Topný systém je řízen digitálně, systém ventilace zajišťuje příjemné klima v místnosti a volně stojící kuchyňský ostrůvek, který je připojen na plyn, vodu a elektřinu. Rozvody instalací vedených po horizontální linii ve stěnách často potřebují více tzv. centrálních rozvodů, čímž dochází k jejich prodlužování a tím i hlavně u rozvodů teplé vody a tepla k tepelným ztrátám. Pokud jsou rozvody vedeny převážně v této horizontální linii ve stěnách je nutné instalace zasekat do stěn (použitých zdicích prvků) a tím dochází v místech instalací opět k tepelným ztrátám. Jakákoliv, byť jen nepatrná tepelná ztráta znamená zvýšení finančních nákladů budoucího domu (majitele). V rámci snižování nákladů na tepelné energie je řešením veškeré rozvody instalací umístit na holou podlahu a minimalizovat nejen délku rozvodů, ale hlavně zachování tepelných vlastností použitých zdicích prvků. Toto řešení nabízí i vysoké možnosti ve volnosti při plánování budoucího moderního a energeticky nenáročného obydlí.

Chcete-li využít moderní stavební technologie bez omezení a bez pozdějšího poškození projektanti řemeslníci a podnikatelé musí vzít obzvláště v úvahu specifické požadavky na strukturu podlahy. Podklad před aplikací podlahového potěru musí být v souladu s platnými normami a profesionálními standardy. Pouze rovný podklad a rovnoměrná tloušťka podlahového potěru jsou nedůležitější hlediska pro správnou funkci celé podlahy. Při použití izolačních desek není možné, díky rozvodům vedených po holé podlaze, docílit správného připravení podkladu pod podlahový potěr. Z tohoto hlediska nejsou vhodné, protože u nich, díky vzniklým zubům v místě rozvodu instalace, hrozí vysoké riziko prasklin. Je-li podlaha prasklá nebo dokonce zlomená, může to vést k nevratnému poškození nejen v úrovni podlahové krytiny, ale i v úrovni rozvodů instalací a výsledkem bývá často komplexní rekonstrukce podlahy.

Standardizovaná ochrana

S novým Hasit Schaummörtel byla vyvinuta minerální nehořlavá, lehká vyrovnávací malta, které kompenzuje nerovnosti holé podlahy s rozvody instalací a poskytuje perfektní přípravu a spolehlivou rovinu podkladu, v souladu s normami. Díky této spolehlivosti a odstraněním rozvodů ze zdicích prvků i snižuje tepelné ztráty budoucího objektu, které se projeví ve snížení pozdějších nákladů na energie. Při zpracování materiálů se Hasit opírá o své vlastní inovativní technologie. Prostřednictvím speciálního napěňovacího generátoru bez nutnosti el.energie, dostává voda-proteincementová směs obzvláště stabilní a pevný objem a výsledný materiál je snadno a rychle aplikovatelný s vysokým výkonem. Na jeden metr krychlový HASIT Schaummörtel (300 kg / m³ suché objemové hmotnosti) je potřeba přibližně jen 260 kg suchého materiálu. Díky svým vlastnostem je možné aplikovat tloušťky vrstev od 20 do 400 mm v jediné vrstvě. Díky souhře strojní techniky a speciálně nastavené receptury může být HASIT Schaummörtel čerpán s nízkou energetickou a dopravní náročností do budovy. Také větší množství může být zpracováno v krátkém čase a s omezeným personálem. Ať nová výstavba nebo rekonstrukce - HASIT Schaummörtel vyrovnává spolehlivě nerovnosti a výškové rozdíly a trvale ochrání rozvody instalací. Vytvoří tak ideální podklad pro následné vrstvy podlahy a i podlahové krytiny.

Výhody a technická data na první pohled

Zpracování

 • Aplikace ve vzpřímené poloze
 • Vysoká produktivita práce až 25m3 / hod.
 • Účtováno pouze spotřebované množství
 • Žádné nutné skladovací prostory na stavbě
 • Žádná likvidace zbytků nebo odpadu

Technická data

 • Třída hořlavosti A1, nehořlavý
 • Tloušťka vrstvy 20 – 400 mm v jednom kroku
 • Pochozí po 24 – 72 hod. (v závislosti na variantě)
 • Vyšší pevnost v tlaku oproti EPS a MW
 • Dobré tepelně izolační vlastnosti
 • Velmi výborné vyplňovací a samonivelační vlastnosti

Ostatní

 • Ekologicky schválen a doporučen
 • Racionální produkt použitelný jako hluková bariéra na trámové stropy
 • Snadně a rychle připraven podklad pro potěr
 • Ideální jako požární ochrana nejvrchnějšího stropu pod podkrovím