Výpočet energetického příplatku

Vyšší náklady na energie dělíme pro potřebu výpočtu příplatku ve 3Q na polovinu, tedy ½ nárůstu nákladů kryje HASIT, ½ bude krýt zákazník.

Váha vlivu růstu ceny el. energie na příplatku je 2/3 a ceny plynu 1/3.

Z těchto pravidel v zásadě vyplývá, že pokud ceny el. energie budou pod 120,- €/MWh a současně cena plynu pod 66,-€/Mwh, nebude energetický příplatek uplatňován vůbec.