Stavět Nízkoenergeticky

Připraveni Stavět nízkoenergeticky znamená stavět s prozíravostí. Vytvoření správného základu pro všechny současné i budoucí topné systémy. A zároveň zajistit pozitivní životní klima, například prostřednictvím zdravého sálavého tepla plošným vytápěním v dobře izolovaných místnostech.

Nízké výstupní teploty v topných systémech

 

Mnoho nových topných systémů, jako jsou tepelná čerpadla, která se v posledních letech rozšířila v novostavbách, pracují nejekonomičtěji s nízkými výstupními teplotami. To znamená, že výstupní teplota topné vody není 55°C, jak je obvyklé u radiátorů (konvektorů), ale pouze maximálně 35°C.

Abychom byli připraveni na použití moderních nízkoteplotních topných systémů v nových i stávajících budovách, jsou důležité dva zásadní body: