Zdicí malty pro bezpečné a stabilní zdění

Zdivo může být provedeno různými způsoby. Stavebně-fyzikální vlastnosti hrají roli, stejně jako stabilita, dlouhodobá životnost, estetika a ochrana životního prostředí.

V závislosti na vašich požadavcích si můžete vybrat: běžnou zdicí maltu pro vysoké a normální zatížení, zdicí maltu pro lícové zdivo s optimální ochranou proti povětrnostním vlivům a nebo lehkou zděnou maltou s vynikajícími tepelně izolačními vlastnostmi. Díky vývoji rozměrově přesných zdicích prvků, jako jsou pórobetonové tvárnice nebo keramické broušené bloky apod., došlo i k vývoji tzv. tenkovrstvých zdicích malt. Pro obnovu měst a památkovou péči  byla vyvinuta Märker Trass-Kalkmörtel – vápenná zdicí malta s obsahem Trassu nebo Hydraulkalk-Mörtel – vápenná malta s obsahem hydraulického vápna.

Požadavky na zdicí maltu

Malty pro zdění jsou národně klasifikovány podle minimální pevnosti v tlaku. Minimální pevnost v tlaku je měřena po 28 dnech a vyjádřena v N/mm². Pro klasifikaci tepelně izolační nebo-li lehké zdicí malty se stanovuje tepelná vodivost a objemová hmotnost po vyschnutí.

Zda má prioritu nosnost, zvuková izolace nebo tepelná izolace, je nutno rozhodnout u každé stavební konstrukce předem. Podle toho se použije cementová , vápenná  nebo tepelně izolační zdicí malta. Kromě tradiční metody tlusté maltové lože (spáry) je také možné pracovat metodou tenké nebo středněvrstvé lože.