Přehled štítků a označení

Bez biocid


 

CalceClima®

Značka CalceClima® se uděluje výrobkům, které jsou založeny na přírodním pojivu vápnu a aktivně přispívají ke zdravému vnitřnímu klimatu. Celá řada CalceClima® je symbolem zdravého životního stylu a vyznačuje se mimořádně kvalitními složkami.


 

Märker Trass

Výrobky s touto značkou kvality obsahují bavorský trass z Nördlinger Ries, který má výrazně nižší obsah alkálií. Trass snižuje pórovitost v oblasti kapilárních pórů a činí strukturu hustší, aniž by však omezoval difúzi par. Malty a omítky s trassem jsou obzvláště snadno zpracovatelné a odolnější. Díky pomalému vývoji pevnosti s dostatečnou konečnou pevností se snižuje napětí mezi maltou a kamenem. Trass také zlepšuje pružnost vytvrzené malty.

Výrobky s trassem jsou odolné vůči agresivním vlivům prostředí a mimo jiné chrání cenné historické stavební konstrukce jako vnější omítky.


 

Romankalk

Výrobky s tímto označením obsahují románské vápno označováno též jako románský cement. Románské vápno je přírodní hydraulické (ve vodě tvrdnoucí) pojivo s velmi krátkou dobou tuhnutí. Jeho extrémní odolnost podtrhuje možné ztvrdnutí pod vodou, vysokou trvanlivost ve sladké i slané vodě a vysokou odolnost vůči škodlivým solím.


 

TüV Rheinland

Kvalita vnitřního ovzduší v našem bytě, má velký význam pro zdraví a pohodu. Bohužel, dobrá kvalita ovzduší není samozřejmá, což závisí nejen na tom, jak často větráme, ale také jaké vybavení se v našem bytě nachází a také čím máme vymalováno. Zkušební značka TÜV Rheinland se uděluje nátěrovým hmotám, které byly testovány z hlediska obsahu škodlivin a emisních vlastností. Na základě výsledků přezkoumání jsou nátěrové hmoty certifikovány jako nízko emisní s nulovými škodlivými výpary, jak při jejich aplikacích tak následně i v aplikovaných prostorách.


 

VOC A+

Produkty s francouzštinou. Štítek VOC byl testován podle AgBB-Chema na koncentrační limity formaldehydu a 10 dalších jednotlivých látek a je naprosto bezpečný pro použití v interiéru z hlediska emisí škodlivin.


 

ECO

Ekologická značka se uděluje obzvláště udržitelným a vysoce kvalitním stavebním materiálům pro zdravé bydlení. Označení znamená také snížení škodlivin a podporu zdravého vnitřního klimatu.


 

Barevný kruh

Produkty označené tímto symbolem je možné dodávat i v barevných odstínech dle jednotlivých vzorníků výrobce.


 

FilmProtect Plus

Naše hydrofobní nátěrové a omítkové systémy jsou vybaveny účinnou látkou Filmprotect PLUS a dlouhodobě zabraňují napadení řasami a plísněmi. Integrované účinné látky jsou zapouzdřeny v jedinečné polymerní matrici a aktivně chrání před mikrobiálním napadením. Cílená dávka také prodlužuje ochranný účinek a chrání životní prostředí. 


  

WTA

Certifikace WTA (WTA = Wissenschaftlich-Technische Arbeitgsemeinschaft für Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege), v České Republice zastoupena Vědeckotechnickou společností pro sanace staveb a péčí o památky z.s., umožňuje nezávislou kontrolu kvality sanačních omítkových systémů. Pro certifikaci byly experimentálně stanoveny parametry a obecné podmínky, které umožňují očekávat optimální účinek sanační omítky podle WTA. Výrobky označené tímto logem stanovené parametry splňují a jsou v pravidelných intervalech kontrolovány nezávislými laboratořemi.


 

Dolomitické vápno

Již mnoho vědeckých studií i mnohaletá pozorování potvrdili, že výrobky s dolomitickým vápencem a vápnem  výrazným způsobem zlepšují nejen kvalitu produktů, ale i ovzduší  v místnostech. Dolomitické vápno svými vlastnostmi vylepšuje zpracovatelnost, trvanlivost, mechanickou odolnost výrobku. V druhé fázi ovlivňuje a zvyšuje kvalitu bydlení regulací vzdušné vlhkosti, eliminací výskytu mechů, řas a hub, velmi rychlým odvodem vlhkosti z konstrukce atd. a to vše bez jakýchkoliv přídavných přísad a příměsích. Pečlivým výběrem vlastní vstupní suroviny kvalitního dolomitického vápence a přesně stanoveným a dodržovaným postupem výpalu a hydratace dolomitického vápna je možné garantovat kvalitu našich výrobků nejvyššího stupně.


 

Vylepšená receptura

Z hlediska nových poznatků, zkušeností, požadavků i zavádění nových technologií jiných stavebních oborů provádíme velmi často  revize receptur našich výrobků. Každou revizí se snažíme o vylepšení a zjednodušení zpracovatelnosti, o vylepšení konečných vlastností, ale i o přizpůsobení novým technologiím. Veškeré nově revidované receptury produktů od nynějška budeme opatřovat vlastním symbolem pro Vaši rychlejší orientaci.


 

Bio-Pruf®

Registrovaná značka Bio-Pruf® je nová technologie, která poskytuje v současné době nejdlouhodobější antimikrobiální ochranu různým výrobním produktům, jako jsou omítky, barvy, lepidla a jiné stavební materiály. Výrobky se značkou Bio-Pruf® poskytují spotřebitelům, novou technologii vestavěné ochrany proti mikroorganismům, které mohou způsobovat řasy, plísně a estetické problémy ve výrobcích a površích. Nová technologie Bio-Pruf® zabraňuje mikrobům přežít a reprodukovat se na produktu, čímž jej ochrání před poškozením způsobeným bakteriemi, houbami nebo řasami.