Historické omítky pro památky

Historické vápno

Pod pojmem vápno se obvykle chápe jak vápenec - CaCO3 - tak i z vápence vypalováním získané "pálené vápno" (CaO). "Hašené vápno" Ca (OH) 2 - vzniká reakcí páleného vápna s vodou. Hašené vápno se používá jako pojivo do omítek a malt a vápenec zase jako plnivo. Pálené vápno, hašené vodou vytvoří tzv. vápennou kaši, která  reakcí s oxidem uhličitým vytvoří pevnou porézní strukturu. Protože vápenný hydrát vytvrzuje reakcí s oxidem uhličitým ze vzduchu, nazývá se vzdušné vápno. Čistě vápenné omítky ze vzdušného vápna nedosahují tak dobré odolnosti proti vodě a mrazu, a na zvýšení těchto vlastností je nutné přidat hydraulické pojivo.

Pucolán – latentní hydraulická přísada

Latentní hydraulické přísady jsou látky, které netvrdnou pouze vodou, ale přidávají vápnu hydraulické vlastnosti. Tento účinek je způsoben tzv. Pucolánovou aktivitou, nebo-li schopností reagovat s Ca(OH)2. Ve směsi s vápnem se z oxidu křemičitého vytvoří ve vodě nerozpustný křemičitan vápenatý. To vede u omítky a malty ke zvýšené pevnosti a lepší odolnosti proti povětrnostním vlivům. Mezi nejznámější latentní hydraulické komponenty patří  "trass" a tufové horniny. Již v minulosti se začaly používat tzv. umělé hydraulické složky mezi ně patří již s dlouhou tradicí "cihlová moučka" pálená za nízkých teplot. Moderní, umělé latentní hydraulické přísady, jako je popílek nebo vysokopecní struska, mají dnes ekonomický význam, ale nemají místo v ochraně památek.

Trass

Trass je vysoce porézní hornina, vyskytující  se v přírodě a je většinou sopečného původu. Drcením je poskytnuta  velmi jemná přísada, která se používá jako latentní hydraulická složka. Trass lze nalézt - podle regionálního výskytu - v mnoha historických omítkách a maltách. Jako "latentně hydraulické" pojivo se Trass váže pouze ve směsi s vápnem nebo cementem. HASIT používá kvalitní  Märker trass, který pochází z těžby horniny zvané suevit, vyskytující se v kráteru Ries v Bavorsku nedaleko řeky Dunaj – impaktní kráter po dopadu meteoritu. Díky své pomalé a rovnoměrné pevnostní struktuře mají dnes vyráběné omítky a malty stejné vlastnosti  jako materiály z historických receptur.

Hydraulické vápno (HL dle EN 459-1)

Hydraulické vápno je vyrobeno ze směsi vápence a slínku, která je vypalována při teplotách kolem 1000 ° C. Výsledné křemičitanové fáze tvoří s volným vápnem, ve vodě nerozpustné křemičitany vápenaté, které dávají maltám odolnost vůči vodě. Na rozdíl od cementu zde zůstává vysoká přirozená pórovitost. Tyto vlastnosti činí pojivo zajímavým, zejména ve vlhkém prostředí. Ve středozemských oblastech (se suchým středomořským podnebím) může hydraulické vápno v omítce do značné míry nahradit cement.

Přírodní hydraulické vápno (NHL dle EN 459-1)

V závislosti na tom, zda může být surovinová směs pro výrobu hydraulického vápna z odpovídajícího kamene rozložena bez míchání nebo umělého smíchání, se rozlišuje přírodní hydraulické vápno od umělého hydraulického vápna. Má-li surový kámen ideální složení vápna, může být použit k extrakci NHL. Tato surovina umožňuje konstantní,“ nižší, mírnější“ teploty vypalování než míchané směsi, což zabraňuje tvorbě typických fází cementu. Výsledná nepřítomnost změn pevnosti vede u NHL vápenných omítek k výhodám ve zpracování, stejnoměrnosti a životnosti.

Hydraulické vápenné omítky

Hydraulické vápenné omítky se těší stále větší oblibě nejen při ochraně památek. Historicky označované jako římská omítka, vždy se oceňují vynikající vlastnosti, které může vápno pálené při vyšších teplotách poskytnout. Dnes jsou oceňovány výhody vyráběných přirozeně hydraulických vápen proti umělým hydraulickým vápenným směsím. Omítky na bázi přírodního (vysokého) hydraulického vápna mají mnoho výhod: Hladké, lehce zpracovatelné, světlé zbarvení omítek, nízké smrštění a rovnoměrné tvrdnutí, vysoké hodnoty pevnosti a také dobrou odolnost proti mrazu a povětrnostním vlivům.

Vápenná omítka nabývá na významu, zejména při ochraně památek. Osvědčená historická vápenná omítka slouží jako model pro další vývoj této vápenné omítky. Je proto obzvláště vhodná pro použití v památkové péči a v ekologické nové výstavbě. Neustálý další vývoj osvědčených vápenných omítek s přihlédnutím k našim zkušenostem a začlenění současného výzkumu proměňuje HASIT staletý stavební materiál na moderní a všestranný omítací systém. Harmonicky se kombinují výhody vysoce kvalitních a ekologických složek se současným zpracováním.

Přírodní hydraulické vápno jako pojivo v hydraulické vápenné omítce se liší od omítek z umělých hydraulických přísad tím, že chybí cement a trass. Díky nízkému E-modulu mají malé smrštění a vysoký obsah kapilárních pórů. Díky speciálním procesům ve výrobě může být vývoj pevnosti řízen a tím se nezvyšuje později. Pevnost je v rozsahu omítkové skupiny CSI  cca 2 N, což je činí ideální pro použití na fasádách mnoha historických starých budov i pro ekologicky orientované pevné konstrukce.

Výzkumem  odolných historických vápenných omítek, které se dlouhodobě osvědčily, vyvinul HASIT Hydraulkalksystem -  systém vápenných omítek s přírodním hydraulickým vápnem jako pojivem. Zkušenosti nahromaděné po staletí v kombinaci s nejnovějšími technologiemi mají za následek vysokou stabilitu omítek. Speciálně vybrané písky a čistě minerální lehké plnivo (perlit) zajišťují vysokou kapiláru a zajišťují rychlé vysychání omítkových podkladů a měkké, elastické omítky.

Aby se zajistily pozitivní vlastnosti hydraulické vápenné omítky, měla by se pro nátěry použít vápenná barva např. HASIT PE 829 Kalsit. Vápenná barva se chemicky spojuje s omítkou a poskytuje další trvanlivou vrstvu odolnou proti povětrnostním vlivům. Vynikající kapilární vlastnosti vápenné omítky jsou zachovány nebo jsou podloženy vrstvou vápna. Současně je umožněna nezbytná karbonizace hydraulické vápenné omítky.

Hydraulická vápenná omítka má pozitivní přírodní rovnováhu díky přírodním složkám v kombinaci s nízkoteplotním přírodním hydraulickým vápnem a přispívá k ochraně životního prostředí. Zatížení vzduchu v místnosti v důsledku úniku znečišťujících látek je vyloučeno. Nahromadění vodní páry se velmi rychle vstřebává a transportuje ven. Díky tomu hydraulická vápenná omítka  vytváří zdravé a příjemné bytové klima.

Zvláštností v této souvislosti je HASIT FIXIT 222 Aerogel - vysoce účinná tepelně izolační omítka.

SANACE

Zvláštní požadavky

Sanace u památkových budov

Sanační omítky jsou obecně vhodné pro vlhké a zasolené zdivo. Na systém sanačních omítek HASIT je spolehnutí.

OCHRANA PAMÁTEK

Těsnící opatření

Problematika soklů

V oblasti soklů jsou vždy nutná speciální těsnící opatření, aby se zabránilo pozdějším fyzickým nebo vizuálním závadám.