Sanace u památkových budov

Průběh aplikace sanačních omítek

Průběh aplikace sanačních omítek

Důsledně prověřit ZTI (voda, plyn, kanalizace). V souvislosti s průzkumem budovy je nutné provést kontrolu odvodu dešťových vod z přilehlých zadlážděných ploch přiléhajících k objektu. Odstranit omítku pokud se ještě někde nachází a to do výše minimálně 1,5 násobku šířky zdiva nad viditelné zasažení zavlhnutého zdiva, nejlépe na celou výšku stěn. Spáry vyškrábat do hloubky minimálně 2 centimetry. Vyškrábání spár je velmi důležité, zvýší se účinnost a životnost sanační omítky. Starou suť ihned odvézt z dosahu stavby (nepoužívat na zásyp). Použití tlakové vody k očištění zdiva je výslovně nevhodné. Pro dozdění chybějících zdících prvku použijeme např:zdící maltu HASIT 970 Trass Kalkmortel.

Příprava podkladu:

V závislosti na obsahu solí ve zdivu se podklad předem ošetří chemickým přípravkem HASIT Saniergrund. Přípravek lze nanášet stříkáním, vytvoří krátkodobou uzávěru a umožní sanačním omítkám vyzrát a získat potřebné vlastnosti. Tento prostředek se nanáší o 50 cm níže, než bude sanovaná výška omítek. Sanační nástřik HASIT 205 SANIER - Vorspritzmörtel je nutno vždy aplikovat do čerstvého nástřiku HASIT Saniergrund.

Nástřik:

HASIT 205 SANIER - Vorspritzmörtel. Nástřik na kamenný podklad provést celoplošně, na nasákavé stavební materiály pouze síťovitě (60 - 70 % plochy), musí prosvítat podklad, nástřik nesmí stékat a tvořit polevu. Před aplikací jádrových omítek nechat sanační nástřik minimálně 3 dny vyschnout.

Vyrovnávací sanační malta:

HASIT 208 SANIER - Porenausgleichsputz. Omítku nanést, stáhnout dřevěnou latí, neutahovat. Po ztuhnutí zdrsnit celoplošně mřížkovou škrabkou. Při tloušťce vrstvy nad 30 mm je nutné omítat ve dvou vrstvách (druhá vrstva se nanáší na zdrsněný podklad s minimálním časovým odstupem - pro zajištění optimální přídržnosti malty k podkladu). Omítku nechat proschnout (1 mm tloušťky omítky 1 den).

Sanační jádrová omítka:

HASIT 210 SANIER - Wandputz(ruční omítka), případně HASIT 200 SANIER - Wandputz (strojní). Při strojním zpracování je nutné použít zařízení, které zaručuje optimální míchání a dosažení potřebného obsahu vzduchu v čerstvé maltě (HASIMAT, HASIMIX). Při strojním zpracování omítacím strojem se doporučuje používat domíchávač. Omítku nanést, stáhnout latí, neutahovat. Po ztuhnutí zdrsnit celoplošně mřížkovou škrabkou. Při tloušťce vrstvy nad 30 mm je nutné omítat ve dvou vrstvách (druhá vrstva se nanáší na zdrsněný podklad s minimálním časovým odstupem - pro zajištění optimální přídržnosti malty k podkladu). Omítku nechat proschnout (1 mm tloušťky omítky 1 den).

Jemná sanační omítka (štuk)

HASIT 212 Feinputz. Nanáší se v optimální tloušťce vrstvy cca 2 mm. V průběhu tuhnutí omítky povrch zfilcovat houbou. Po vyschnutí omítky naneseme vápennou případně silikátovou barvu, všechny vrstvy omítky musí být paropropustné.

PAMÁTKY

Zachování kultury

Historické omítky

Lidí si v posledních letech začali uvědomovat otázku historie. To je důvod, proč je vápenná omítka v posledních letech stále populárnější. Především v oblasti restaurování památek.

OCHRANA PAMÁTEK

Těsnící opatření

Problematika soklů

V oblasti soklů jsou vždy nutná speciální těsnící opatření, aby se zabránilo pozdějším fyzickým nebo vizuálním závadám.