Zvláštní pozornost pro sokl

Vlhkostní sanace v oblasti soklů

Soklové oblasti jsou mechanicky a fyzické nejvíce namáhaným místem obvodové stěny. Zátěže způsobené lidmi, zvířaty a předměty jsou zde nejvyšší. Spodní část budovy se proto musí obzvlášť chránit, např. proti pronikající vlhkosti způsobené srážkovou vodou, která na tuto část nejvíce dopadá. Zóna ohrožená dopadající vodou sahá zpravidla  až 30 cm.

Kapilární vlhkost, která stoupá vzhůru, způsobuje na starých stavbách škody na omítkách a zdivu. Spolu se vzlínající vlhkostí se transportují do omítky i soli, které mohou omítku i zdivo poškodit. Aby se zabránilo dalšímu znehodnocování poškozeného zdiva, musí se zajistit jeho vyschnutí. Na prověřených objektech se aplikují správné technologické postupy, které vedou k postupnému vysychání zdiva. Při tomto procesu je třeba používat výhradně postupy, které jsou vědecky obecně uznávané. Následně se jejich
účinnost se v praxi osvědčila.

Mechanické postupy: dodatečné zabudování vrstev (např. vložení desek Niro, proříznutí zdiva řetězovou nebo diamantovou pilou).
Injektážní postupy: Injektážní prostředky se do pórů dopravují jednak formou beztlakovou, jednak s využitím tlaku.

K tomu se používají různé prostředky, které póry uzavírají, nebo póry zužují, případně jiné hydrofobní prostředky.

Vysoušení zdiva
Je jedno, které varianty se použijí, vždy zde jako pravidlo platí: za jeden měsíc se vysuší cca 1 – 1,5 cm zdiva. Proto se musí zajistit, aby se nebránilo dalšímu vysychání. K tomu se aplikují opatření, která zabezpečí povrch tak, aby se při všech metodách mohli použít sanační omítky.

Důležité: nemělo by se omítat, dokud je viditelná vlhkost na zdivu. Životnost sanačních omítek je dána stupněm provlhčení podkladu v době nanášení omítky. HASIT s.r.o. nabízí silikonový koncentrát (SMK) k vodorovnému utěsňování hydrofobizovaných kapilár. Jedná se o trvale elastický, hydrofobní roztok silikonové pryskyřice, který je možné použít na veškeré zdivo. Tlakově vtlačená silikonová emulze proniká hluboko do kapilár stavební hmoty a impregnuje zdivo proti pronikání vlhkosti. Kapilára a prostory pórů se utěsní a hydrofobizují, přičemž uzavřené kapiláry zůstávají trvale elastické. Vlhkost, pronikající z boku a z vnějšku, například u zdiva sklepů v místech styku se zeminou, však nelze tímto způsobem eliminovat. V těchto případech je nutné provést svislou hydroizolaci. Aby se zabránilo následným škodám, vyžádejte si odbornou konzultaci sanačního odborníka.

HASIT SMK Horizontalinjektion
Tlakově vtlačená silikonová emulze, pronikající do kapilár stavební hmoty. Imregnuje trvale zdivo proti vlhkosti. Teplotně stálá
substance, odolná proti vodě, necitlivá na soli a mikroorganizmy, hydrofobní (vodoodpudivá). Používá se k utěsnění masivních
stavebních stěn z cihel, lomového kamene a smíšeného zdiva.

Výhody:

  • Rychlá aplikace
  • Trvalá ochrana proti vlhkosti
  • Flexibilní využití

Technologické postupy pro injektáže: Injektážní materiály se do pórů zdiva aplikují jednak formou beztlakou, jednak s využitím tlaku. K tomu se používají různé injektážní prostředky, které póry utěsňují, zužují, hydrofobizují, případně hydrofobizují a zužují.

PAMÁTKY

Zachování kultury

Historické omítky

Lidí si v posledních letech začali uvědomovat otázku historie. To je důvod, proč je vápenná omítka v posledních letech stále populárnější. Především v oblasti restaurování památek.

SANACE

Zvláštní požadavky

Sanace u památkových budov

Sanační omítky jsou obecně vhodné pro vlhké a zasolené zdivo. Na systém sanačních omítek HASIT je spolehnutí.