Měšťanský dům Pardubice

Měšťanský dům Pardubice

Objekt

Památkově chráněný objekt

Velikost

250 m²

Implementace

2020

Druh

Stará budova / Sanace

Lokalita

530 02 Pardubice

Informace

Silně poškozená fasáda objektu působením povětrnostních vlivů dostala nový vzhled.

Použité materiály

RÖFIX 675

RÖFIX 675

Vápenný NHL nástřik

HASIT PP 201 SILICA LF

HASIT PP 201 SILICA LF

Silikátový penetrační a ředící přípravek

RÖFIX 695

RÖFIX 695

Vápenná NHL ruční malta

RÖFIX Belit Jemná odlévací malta

RÖFIX Belit Jemná odlévací malta

Modelovací malta pro historické budovy

HASIT PE 228 SILICATE SOL

HASIT PE 228 SILICATE SOL

SOL - Silikátová venkovní barva

HASIT 250 Renovierputz

HASIT 250 Renovierputz

Renovační omítka

RÖFIX 380

RÖFIX 380

Vápenná jemná malta

Měšťanský dům Pardubice

Zúčastněné společnosti

Zpracovatel

RBS SPEKTRUM, s. r.o.

Stavitel

Rudolf Bouchner

Obchodník

Mergl Ladislav

Stavbyvedoucí

Rudolf Bouchner

Reference ve formátu PDF

OR Měšťanský dům Pardubice cs

Referenční objekt

pdf
521 KB

Další Reference

Zámek Žerotínů

Zámek Žerotínů

Fasáda i vnitřek objektu byl silně poškozen působením povětrnostních vlivů, zemní vlhkostí a solemi. Po rekonstrukci byly v rámci výzkumu VŠB Ostrava, v roce 2008 a 2018, provedeny kontrolní odběry vzorků k vyhodnocení vhodnosti a kvality navržených omítek. Následná analýza prokázala, že použité omítky jsou stále v dobré kondici.

Zámek Kynžvart

Zámek Kynžvart

Reprezentativní letní sídlo kancléře Metternicha s nepřebernými sbírkami nádherných uměleckých děl, mincí, zbraní, vzácných knih i prvotisků či rukopisů, všelijakých kuriozit včetně vzácných osobních předmětů slavných historických osobností.

Larischova vila

Larischova vila

Fasáda i vnitřek národní kulturní památky byly silně poškozeny působením povětrnostních vlivů a zemní vlhkostí. Rozsáhlé sanační i rekonstrukční práce byly provedeny materiály splňující požadavky památkového úřadu.