Zámek Kynžvart

Objekt

Památkově chráněný objekt

Implementace

2000

Druh

Stará budova

Lokalita

354 91 Kynžvart

Informace

Reprezentativní letní sídlo kancléře Metternicha s nepřebernými sbírkami nádherných uměleckých děl, mincí, zbraní, vzácných knih i prvotisků či rukopisů, všelijakých kuriozit včetně vzácných osobních předmětů slavných historických osobností.

Použité materiály

HASIT Verfestiger

Prostředek pro zpevnění podkladu

RÖFIX 675 Hydraulkalk - Vorspritzmörtel

Vápenný nástřik

HASIT 666 Kalkputz

Vápenná omítka

RÖFIX 696 Hydraulkalk-Maschienenputz

Vápenná strojní malta na bázi hydraulického vápna

HASIT PE 829 KALSIT

Vápenná barva pro historické objekty

Reference ve formátu PDF

Další Reference

Zámek Žerotínů

Fasáda i vnitřek objektu byl silně poškozen působením povětrnostních vlivů, zemní vlhkostí a solemi. Po rekonstrukci byly v rámci výzkumu VŠB Ostrava, v roce 2008 a 2018, provedeny kontrolní odběry vzorků k vyhodnocení vhodnosti a kvality navržených omítek. Následná analýza prokázala, že použité omítky jsou stále v dobré kondici.

Larischova vila

Fasáda i vnitřek národní kulturní památky byly silně poškozeny působením povětrnostních vlivů a zemní vlhkostí. Rozsáhlé sanační i rekonstrukční práce byly provedeny materiály splňující požadavky památkového úřadu.

Měšťanský dům Pardubice

Silně poškozená fasáda objektu působením povětrnostních vlivů dostala nový vzhled.