Zámek Kynžvart

Zámek Kynžvart

Objekt

Památkově chráněný objekt

Implementace

2000

Druh

Stará budova

Lokalita

354 91 Kynžvart

Informace

Reprezentativní letní sídlo kancléře Metternicha s nepřebernými sbírkami nádherných uměleckých děl, mincí, zbraní, vzácných knih i prvotisků či rukopisů, všelijakých kuriozit včetně vzácných osobních předmětů slavných historických osobností.

Použité materiály

HASIT Verfestiger

HASIT Verfestiger

Prostředek pro zpevnění podkladu

RÖFIX 675

RÖFIX 675

Vápenný NHL nástřik

RÖFIX 696

RÖFIX 696

Vápenná NHL strojní malta

HASIT PE 829 KALSIT

HASIT PE 829 KALSIT

Fasádní vápenná barva

HASIT 208

HASIT 208

Vyrovnávací sanační omítka

HASIT 160

HASIT 160

Jemná vápenná omítka(štuk)

Reference ve formátu PDF

OR Zámek Kynžvart cs

Referenční objekt

pdf
3 MB

Další Reference

Zámek Žerotínů

Zámek Žerotínů

Fasáda i vnitřek objektu byl silně poškozen působením povětrnostních vlivů, zemní vlhkostí a solemi. Po rekonstrukci byly v rámci výzkumu VŠB Ostrava, v roce 2008 a 2018, provedeny kontrolní odběry vzorků k vyhodnocení vhodnosti a kvality navržených omítek. Následná analýza prokázala, že použité omítky jsou stále v dobré kondici.

Larischova vila

Larischova vila

Fasáda i vnitřek národní kulturní památky byly silně poškozeny působením povětrnostních vlivů a zemní vlhkostí. Rozsáhlé sanační i rekonstrukční práce byly provedeny materiály splňující požadavky památkového úřadu.

Měšťanský dům Pardubice

Měšťanský dům Pardubice

Silně poškozená fasáda objektu působením povětrnostních vlivů dostala nový vzhled.