Zlatnictví Lejhanec

Objekt

Památkově chráněný objekt

Velikost

250 m2

Implementace

2020

Druh

Stará budova / Sanace

Lokalita

530 02 Pardubice

Informace

Zdegradované vnější omítky působením vzlínající vlhkostí a solemi byly sanovány materiály splňujícími požadavky památkové péče.

Použité materiály

RÖFIX 675 Hydraulkalk - Vorspritzmörtel

Vápenný nástřik

HASIT PP 201 SILICA LF

Silikátový penetrační a ředící přípravek

RÖFIX 695 Hydraulkalk-Renovierputz

Minerální přírodní jádrová omítka na bázi hydraulického vápna

RÖFIX Belit

Jemná odlévací malta

HASIT PE 228 SILICATE SOL

SOL - Silikátová venkovní barva

Zúčastněné společnosti

Zpracovatel

RBS SPEKTRUM, s. r.o.

Stavitel

ing. Lejhanec

Obchodník

Mergl Ladislav

Stavbyvedoucí

Rudolf Bouchner

Reference ve formátu PDF

Další Reference

Zámek Žerotínů

Fasáda i vnitřek objektu byl silně poškozen působením povětrnostních vlivů, zemní vlhkostí a solemi. Po rekonstrukci byly v rámci výzkumu VŠB Ostrava, v roce 2008 a 2018, provedeny kontrolní odběry vzorků k vyhodnocení vhodnosti a kvality navržených omítek. Následná analýza prokázala, že použité omítky jsou stále v dobré kondici.

Zámek Kynžvart

Reprezentativní letní sídlo kancléře Metternicha s nepřebernými sbírkami nádherných uměleckých děl, mincí, zbraní, vzácných knih i prvotisků či rukopisů, všelijakých kuriozit včetně vzácných osobních předmětů slavných historických osobností.

Larischova vila

Fasáda i vnitřek národní kulturní památky byly silně poškozeny působením povětrnostních vlivů a zemní vlhkostí. Rozsáhlé sanační i rekonstrukční práce byly provedeny materiály splňující požadavky památkového úřadu.