Zámek Žerotínů

Objekt

Památkově chráněný objekt

Velikost

2000 m2

Implementace

2002

Druh

Stará budova / Sanace

Lokalita

Valašské Meziříčí

Informace

Fasáda i vnitřek objektu byl silně poškozen působením povětrnostních vlivů, zemní vlhkostí a solemi. Po rekonstrukci byly v rámci výzkumu VŠB Ostrava, v roce 2008 a 2018, provedeny kontrolní odběry vzorků k vyhodnocení vhodnosti a kvality navržených omítek. Následná analýza prokázala, že použité omítky jsou stále v dobré kondici.

Použité materiály

HASIT 920 Mauermörtel M10

Zdicí malta 10 N/mm²

HASIT 205 SANIER-Vorspritzmörtel

Sanační nástřik

HASIT PE 228 SILICATE SOL

SOL - Silikátová venkovní barva

HASIT 208 SANIER - Porenausgleichputz

Vyrovnávací sanační omítka

HASIT 210 SANIER - Wandputz

Jádrová sanační omítka

Zúčastněné společnosti

Architekt

INTEGRASTAV, a.s., Vsetín

Zpracovatel

Mézl - Janíček, Zašová

Stavitel

Město Valašské Meziříčí

Obchodník

Kaláč Jaroslav

Stavbyvedoucí

Ing. Tvrdoň

Reference ve formátu PDF

Další Reference

Zámek Kynžvart

Reprezentativní letní sídlo kancléře Metternicha s nepřebernými sbírkami nádherných uměleckých děl, mincí, zbraní, vzácných knih i prvotisků či rukopisů, všelijakých kuriozit včetně vzácných osobních předmětů slavných historických osobností.

Larischova vila

Fasáda i vnitřek národní kulturní památky byly silně poškozeny působením povětrnostních vlivů a zemní vlhkostí. Rozsáhlé sanační i rekonstrukční práce byly provedeny materiály splňující požadavky památkového úřadu.

Měšťanský dům Pardubice

Silně poškozená fasáda objektu působením povětrnostních vlivů dostala nový vzhled.