Zámek Žerotínů

Zámek Žerotínů

Objekt

Památkově chráněný objekt

Velikost

2000 m²

Implementace

2002

Druh

Stará budova / Sanace

Lokalita

Valašské Meziříčí

Informace

Fasáda i vnitřek objektu byl silně poškozen působením povětrnostních vlivů, zemní vlhkostí a solemi. Po rekonstrukci byly v rámci výzkumu VŠB Ostrava, v roce 2008 a 2018, provedeny kontrolní odběry vzorků k vyhodnocení vhodnosti a kvality navržených omítek. Následná analýza prokázala, že použité omítky jsou stále v dobré kondici.

Použité materiály

HASIT 920

HASIT 920

Zdicí malta 10 N/mm²

HASIT 205

HASIT 205

Sanační nástřik

HASIT PE 228 SILICATE SOL

HASIT PE 228 SILICATE SOL

SOL - Silikátová venkovní barva

HASIT 208

HASIT 208

Vyrovnávací sanační omítka

HASIT 210

HASIT 210

Jádrová sanační omítka

HASIT 212

HASIT 212

Jemná sanační omítka (štuk)

Zámek Žerotínů

Zúčastněné společnosti

Architekt

INTEGRASTAV, a.s., Vsetín

Zpracovatel

Mézl - Janíček, Zašová

Stavitel

Město Valašské Meziříčí

Obchodník

Kaláč Jaroslav

Stavbyvedoucí

Ing. Tvrdoň

Reference ve formátu PDF

OR Zámek Žerotínů cs

Referenční objekt

pdf
1 MB

Další Reference

Zámek Kynžvart

Zámek Kynžvart

Reprezentativní letní sídlo kancléře Metternicha s nepřebernými sbírkami nádherných uměleckých děl, mincí, zbraní, vzácných knih i prvotisků či rukopisů, všelijakých kuriozit včetně vzácných osobních předmětů slavných historických osobností.

Larischova vila

Larischova vila

Fasáda i vnitřek národní kulturní památky byly silně poškozeny působením povětrnostních vlivů a zemní vlhkostí. Rozsáhlé sanační i rekonstrukční práce byly provedeny materiály splňující požadavky památkového úřadu.

Měšťanský dům Pardubice

Měšťanský dům Pardubice

Silně poškozená fasáda objektu působením povětrnostních vlivů dostala nový vzhled.