Schodiště BONO Publico

Schodiště BONO Publico

Objekt

Památkově chráněný objekt

Velikost

2000 m²

Implementace

2020

Druh

Stará budova / Sanace

Lokalita

50 003, Hradec Králové

Informace

Architektonicky je schodiště hodnoceno jako „vysoce kultivovaný projev, tvořící pozoruhodnou rovnováhu mezi estetickým pojetím a užitkovou funkcí“. Dne 14. ledna 1964 bylo zapsáno do seznamu kulturních památek, kromě toho je součástí městské památkové rezervace. V letech 2017 až 2019 proběhla rozsáhlá rekonstrukce. Při rekonstrukci bylo doplněno na schodiště ozvučení, které lze ovládat z obou vstupních portálů.

Použité materiály

HASIT 202

HASIT 202

Cementová malta s bobtnavým účinkem

HASIT CALSOL® Saniergrund

HASIT CALSOL® Saniergrund

Sanační koncentrát

HASIT PP 907 DESINFECT

HASIT PP 907 DESINFECT

Sanační roztok k likvidaci řas

HASIT 205

HASIT 205

Sanační nástřik

HASIT 212

HASIT 212

Jemná sanační omítka (štuk)

Schodiště BONO Publico

Zúčastněné společnosti

Architekt

Chmelí & partneři s.r.o.

Zpracovatel

MATEX HK s.r.o.

Stavitel

Statutární město Hradec Králové

Obchodník

ing. Rais Alois

Reference ve formátu PDF

OR Schodiště BONO Publico cs

Referenční objekt

pdf
242 KB

Další Reference

Zámek Žerotínů

Zámek Žerotínů

Fasáda i vnitřek objektu byl silně poškozen působením povětrnostních vlivů, zemní vlhkostí a solemi. Po rekonstrukci byly v rámci výzkumu VŠB Ostrava, v roce 2008 a 2018, provedeny kontrolní odběry vzorků k vyhodnocení vhodnosti a kvality navržených omítek. Následná analýza prokázala, že použité omítky jsou stále v dobré kondici.

Zámek Kynžvart

Zámek Kynžvart

Reprezentativní letní sídlo kancléře Metternicha s nepřebernými sbírkami nádherných uměleckých děl, mincí, zbraní, vzácných knih i prvotisků či rukopisů, všelijakých kuriozit včetně vzácných osobních předmětů slavných historických osobností.

Larischova vila

Larischova vila

Fasáda i vnitřek národní kulturní památky byly silně poškozeny působením povětrnostních vlivů a zemní vlhkostí. Rozsáhlé sanační i rekonstrukční práce byly provedeny materiály splňující požadavky památkového úřadu.

Měšťanský dům Pardubice

Měšťanský dům Pardubice

Silně poškozená fasáda objektu působením povětrnostních vlivů dostala nový vzhled.

Zlatnictví Lejhanec

Zlatnictví Lejhanec

Zdegradované vnější omítky působením vzlínající vlhkostí a solemi byly sanovány materiály splňujícími požadavky památkové péče.